WTTC – World Travel & Tourism Council

World Travel & Tourism Council (WTTC) to organizacja non-profit, która reprezentuje sektor prywatny turystyki na świecie. Założona w 1990 roku, WTTC odgrywa kluczową rolę w promowaniu wzrostu, rozwoju i konkurencyjności turystyki na globalnym rynku, współpracując z rządami, międzynarodowymi organizacjami i innymi interesariuszami w celu stworzenia odpowiednich ram prawnych i środowiskowych dla przemysłu turystycznego.

Misja i cele

Misją WTTC jest promowanie turystyki jako silnika wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. Główne cele organizacji obejmują wprowadzanie innowacji w sektorze turystycznym, rozwijanie i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania turystyką, a także wspieranie odpowiedzialnych praktyk turystycznych, które szanują społeczności lokalne i środowisko.

Działania i programy

WTTC realizuje swoją misję poprzez różnorodne działania i programy, takie jak organizowanie globalnych i regionalnych konferencji oraz wydarzeń, które gromadzą liderów sektora turystycznego, opracowywanie badań i raportów dotyczących trendów i wyzwań w turystyce, a także wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości i dostępności turystyki na całym świecie. Organizacja prowadzi również programy mające na celu promowanie odpowiedzialnej turystyki, takie jak Global Sustainable Tourism Council (GSTC) oraz Travelife.

Wpływ na przemysł turystyczny

Działalność WTTC ma istotny wpływ na przemysł turystyczny na całym świecie. Poprzez swoje programy i działania, organizacja przyczynia się do rozwoju sektora turystycznego, promując innowacje, odpowiedzialne praktyki oraz współpracę między różnymi interesariuszami. Współpraca WTTC z rządami, organizacjami międzynarodowymi i sektorem prywatnym przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju turystyki na globalnym rynku.

Podsumowanie

WTTC odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości światowej turystyki, działając na rzecz wzrostu, rozwoju i konkurencyjności sektora. Działalność organizacji przyczynia się do promowania odpowiedzialnych praktyk turystycznych, które szanują społeczności lokalne i środowisko, oraz do tworzenia wartości dla ludzi, przedsiębiorstw i społeczności na całym świecie. WTTC, jako reprezentant sektora prywatnego turystyki, odgrywa niezastąpioną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki oraz współpracy między różnymi interesariuszami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Czytniki E-book - zobacz ceny